Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14M) The County Borough of Conwv (Bay View Road Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic)

Notice ID: NWA0733793

Notice effective from
1st August 2018 to 31st August 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Bay View Road Bae Colwvn) (Gwaharddiad Pros Pro ar Draffia Prwodd) 2018 RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Bay View Road Bae Colwyn o'i gyffordd a Sea View Road i eiddo rhif 7. Bydd y ffordd ond ynghau rhwng 16.00 a 20.00 ddydd Sul 12 Awst a dydd Sul 19 Awst 2018. Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith cynnal a chadw. Daw'r Gorchymyn i rym ar 12 Awst ac 19 Awst 2018 a bydd arwyddion traffig priodol wedi eu gosod ar y safle ymlaen Haw. Dyddiedig: 8 Awst 2018 Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14M) The County Borough of Conwv (Bay View Road Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic)
Order 2018 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Bay View Road Colwyn Bay from its junction with Sea View Road to property number 7. The road will only be closed between the hours of 16.00 and 20.00 on Sunday 12 August and Sunday 19 August 2018 The Order is necessary to facilitate maintenance works.
The Order will come into effect on 12 August
and 19 August 2018 when appropriate traffic
signs will be displayed on site in advance.
Dated: 8 August 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
||L^^v Bodlondeb,
^^v

Bodlondeb,
P^^Z Conwy LL32 8DU
^^Z

Conwy LL32 8DU
Conwy (01492) 574000

(01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL Cvf/Rfifl CCBC~030705/HL

Cvf/Rfifl CCBC~030705/HL
COUNTY BOROUGH COUNCIL wji. iiwi. wwbvw www. ww* ¦ ¦ ?

wji.
iiwi. wwbvw www.
ww* ¦ ¦ ?

Attachments

NWA0733793.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices