Search for more Public Notices in your area
Traffic

Footpath 73, Prohibition of Pedestrians

Notice ID: WAR2428147

Notice effective from
8th June 2022 to 8th July 2022


Road Traffic Regulation Act 1984 Section

14(1) Conwy County Borough Council (Footpath 73 Conwy) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2021
NOTICE IS given that the above named Order made by the Conwy County Borough Council on 16 December 2021 and which was due to expire on 15 June 2022, has been continued in force with the approval of the Welsh Ministers until and including 15 December 2022. The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public. The alternative route is from Glan y Mor Road via the Deganwy quay level crossing onto the coastal/cycle path and from the path adjacent to the bridge Conwy Road. The effect of the Order is to prohibit any pedestrian to proceed in that length of public footpath No 73 in the community of Conwy commencing from Glan y Mor Road at grid reference SH 7862 7849 and proceeding in a south easterly direction over the railway tracks on the level for approximately 30m to the junction with the coastal/cycle path at grid reference SH 7862 7846. Dated: 8 June 2022 Rhun ap Gareth Head of Law and Governance

Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Troed 73 Conwv) (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvr) 2021
RHOPPIR RHYBUPP
y bydd y Gorchymyn uchod a wnaed gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 16 Rhagfyr 2021, a oedd i ddod i ben ar 15 Mehefin 2022, yn parhau i fod yn weithredol gyda chymeradwyaeth Gweinidogion Cymru tan ac yn cynnwys 15 Rhagfyr 2022. Mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd. Mae'r llwybrau amgen o Ffordd Glan y Mor ar draws croesfan rheilffordd cei Deganwy gan ymuno & llwybr yr arfordir/llwybr beiciau o'r llwybr gyferbyn & phont Ffordd Conwy. Effaith y Gorchymyn fydd yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus Rhif 73 yng nghymuned Conwy sy'n dechrau ar Ffordd Glan y Mor ar gyfeirnod grid SH 7862 7849 ac yn parhau i gyfeiriad y dwyrain dros draciau'r rheilffordd ar hyd y groesfan am tua 30m i'r gyffordd gyda llwybr yr arfordir/llwybr beiciau ar gyfeirnod grid SH 7862 7846. Dyddiedig: 8 Mehefin 2022 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-034707

Attachments

WAR2428147.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices