Search for more Public Notices in your area
Traffic

Ffordd Bryn Fran, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2428463

Notice effective from
8th June 2022 to 8th July 2022


Deddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Cvnqor Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Brvn Fran. Eqlwvsbach)
(Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidia-eth Prwoddl 2022 RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu dim llai na saith niwrnod o'r dyddiad yma i wneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan honno o Ffordd Bryn Fran, Eglwysbach, o'i chyffordd gyda Ffridd Uchaf i Fawnog Fawr i Ffordd Llwyn Du. Bydd cyfyngiadau ond mewn grym pan fydd arwyddion 7010.4 yn cael eu harddangos.

RHODDIR RHYBUDD
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu dim llai na saith niwrnod o'r dyddiad yma i wneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan honno o Ffordd Bryn Fran, Eglwysbach, o'i chyffordd gyda Ffridd Uchaf i Fawnog Fawr i Ffordd Llwyn Du. Bydd cyfyngiadau ond mewn grym pan fydd arwyddion 7010.4 yn cael eu harddangos.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn rhoi wyneb newydd ar y ffordd. Bydd y llwybr amgen ar hyd Ffridd Uchaf i Fawnog Fawr ac yna troi i'r chwith i Ffordd Rhandir a pharhau at y gyffordd gyda Ffordd Gyffylog ac yna troi i'r chwith i barhau i Ffordd Eglwys Bach ac yna troi i'r chwaith a pharhau at ddiwedd y gwyriad. I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio o'r cyfeiriad arall. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr a cherbydau'r gwasanaethau brys.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 27 Mehefin 2022. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau'n weithredol am gyfnod o 18 mis, a byddant ond mewn grym pan fydd arwyddion 7010.4 yn cael eu harddangos. Dyddiedig: 8 Mehefin 2022 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1) Conwv County Borough Council (Ffordd Brvn Fran. Eqlwvsbachl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2022

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Ffordd Bryn Fran, Eglwysbach, from its junction with Ffridd Uchaf to Fawnog Fawr to Ffordd Llwyn Du. Restrictions will only apply when signs 7010.4 are displayed.
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Ffordd Bryn Fran, Eglwysbach, from its junction with Ffridd Uchaf to Fawnog Fawr to Ffordd Llwyn Du. Restrictions will only apply when signs 7010.4 are displayed.
The Order is necessary to facilitate carriageway resurfacing. The alternative route will be along Ffridd Uchaf to Fawnog Fawr then turn left onto Rhandir Road to continue to the junction with Ffordd Gyffylog then turn left to continue to Eglwysbach Road then turn left to proceed to diversions end. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. Access will be maintained for pedestrian and emergency vehicles
The Order comes into effect on 27 June 2022. It is anticipated that the restrictions will be in place for a period of 18 months, and will only apply when signs 7010.4 are displayed.
Dated: 8 June 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

SSSEBKS3B Cyf/Ref: CCBC - 043157

Cyf/Ref: CCBC - 043157

Attachments

WAR2428463.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices