Search for more Public Notices in your area
Traffic

Llanrwst Road, Temporary Speed Restriction and Temporary Prohibition of Parking

Notice ID: WAR2427616

Notice effective from
8th June 2022 to 8th July 2022


Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd

1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Llanrwst Brvn v Maen) (Terfvn Cvflvmder Pros Pro a Gwaharddiad Pros Pro ar Barcio/ Prafnidiaeth Prwodd) 2022
RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i osod gwaharddiad dros dro ar y darn hwnnw o Ffordd Llanrwst Bryn y Maen o'i chyffordd & Sarn y Mynach i Glasfryn i Rif 218 Ffordd Llanrwst i ganiat&u gweithio mewn confoi ar gyfer ail-wynebu'r ffordd. Bydd cyflymder dros dro o 30mya am 100m wrth ddynesu at y safle a 10mya drwy'r safle, gwahardd parcio a chau rhan o'r ffordd (pan fo angen) pan fydd arwyddion traffig yn cael eu harddangos ar y safle.
Bydd y llwybr amgen drwy Sarn y Mynach i Glasfryn (B5381) Ffordd Conwy, Mochdre (A547), Ffordd Conwy, Bae Colwyn, King's Road (B5113), King's Drive, Ffordd Pen y Bryn. Bydd y llwybr hwn yn gweithredu'n groes gan ddefnyddio Ffordd Llanrwst o Ffordd Pen y Bryn i'r A547 Ffordd Conwy. Bydd y ffordd ar agor i 'r gwasanaethau brys yn ystod y gwaith
Daw'r Gorchymyn i rym ar 13 Mehefin 2022 am uchafswm o 18 mis a bydd mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau
Dyddiedig 8 Mehefin 2022 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section

14(1) The County Borough of Conwv (Llanrwst Road Brvn v Maen) (Temporary Speed Restriction and Temporary Prohibition of Parking/ Through Traffic) Order 2022
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order the effect of which will place a temporary speed limit of 30mph for 100m approaching the site and 10mph through the site, prohibition of parking and road closure along that length of Llanrwst Road Bryn y Maen from junction with Sarn y Mynach to Glasfryn to No.218 Llanrwst Road.
The Order is necessary to facilitate convoy working for carriageway resurfacing works. Emergency access will be maintained for the duration of the works
The alternative route will be via Sarn y Mynach to Glafryn (B5381) Conway Road, Mochdre (A547), Conway Road, Colwyn Bay, King's Road (B5113), King's Drive, Pen y Bryn Road. This route will operate in the reverse utilising Llanrwst Road from Pen y Bryn Road to A547 Conway Road.
The Order comes into effect on 13 June 2022 for a maximum period of 18 months and will be in force only when appropriate traffic signs are displayed on site in advance of works commencing.
Dated 8 June 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8PU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-043148

Attachments

WAR2427616.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices