Search for more Public Notices in your area
Traffic

York Road, Temporary Prohibiton of Through Traffic

Notice ID: WAR2427662

Notice effective from
8th June 2022 to 8th July 2022


Deddf Rheoli Trafnipiaeth Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Bwrdelstref Sirol Conwv (York Road Deganwy) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Drwoddl 2022
RHODPIR RHYBUDD
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o York Road Deganwy o gefn York Road i Gannock Mews.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn caniatau gwaith ar ran Dwr Cymru. Caniateir mynediad i gerddwyr a cherbydau brys tra bydd y ffordd ar gau. Bydd y llwybr amgen ar hyd York Road i Gannock Road, troi i'r chwith i Gannock Park a pharhau i'w chyffordd a Gannock Road, i'r chwith i'r gyffordd a Ffordd Deganwy ac yna throi i'r chwith i ddiwedd y gwyriad tuag at y gyffordd a York Road. Ac yna'n groes i gerbydau sy'n dod i'r cyfeiriad arall. ?aw'r Gorchymyn i rym ar 13 Mehefin 2022. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 7 diwrnod. Dyddiedig: 8 Mehefin 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1) Conwy County Borough Council (York Road Deganwy) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2022
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of York Road Deganwy from Back York Road to Gannock Mews. The Order is necessary to facilitate works on behalf of Welsh Water. Pedestrian and Emergency access will be maintained. The alternative route will be via the unaffected section of York Road onto Gannock Road, turn left onto Gannock Park and continue to its junction with Gannock Road, left to the junction with Degnawy Road then turn left to proceed to the diversions end approaching the junction with York Road. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. The Order comes into effect on 13 June 2022. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 7 days. Dated: 8 June 2022 Rhun ap Gareth Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-043153

Attachments

WAR2427662.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices