Search for more Public Notices in your area
Traffic

Dolwen Road, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2427606

Notice effective from
8th June 2022 to 8th July 2022


Deddf Rheoli Traffig Ffyrdd

1984 AD RAN 14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv
(Dolwen Road Betws vn Rhos) (Gwaharddlad Pros Pro ar Drafflg Trwodd) 2022


RHODDIR RHYBUDD
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Dolwen Road Betws yn Rhos o Fwthyn Ogwen i Bryn-y-Groes.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn caniatau gwaith ar ran Dwr Cymru. Caniateir mynediad i gerbydau brys tra bydd y ffordd ar gau. Bydd y llwybr amgen ar hyd y rhan heb ei heffeithio o Dolwen Road, Ffordd Llanelwy, Ffordd Llanfair, Chapel Street, Market Street, Llanddulas Road, Ffordd Abergele, Llanelian Road ac fel arall.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 27 Mehefin 2022. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 7 diwrnod. Dyddiedig 8 Mehefin 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gytraith a

Llywodraet.hu

_

Road Traffic Regulation Act 1984 SECTION 1411) Conwv County Borough Council (Dolwen Road Betws vn Rhos) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2022

NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles to proceed in that length of Dolwen Road Betws yn Rhos from Ogwen Cottage to Bryn-y-Groes.
The Order is necessary to facilitate works on behalf of Welsh Water. Emergency access will be maintained. The alternative route will be via the unaffected section of Dolwen Road, Ffordd Llanelwy, Llanfair Road, Chapel Street, Market Street, Llanddulas Road, Abergele Road, Llanelian Road and vice versa.
The Order comes into effect on 27 June 2022.
It is anticipated that the road will be closed for a
maximum period of 7 days.
Dated: 8 June 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-043385
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2427606.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices