Search for more Public Notices in your area
Traffic

Victoria Road, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2427585

Notice effective from
8th June 2022 to 8th July 2022


Road Traffic Regulation Act 1984 Section

14(1) Conwv County Borough Council (Victoria Road Old Colwvn) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2022

NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will prohibit vehicles to proceed in that length of Victoria Road Old Colwyn, from the junction of Abergele Road to the junction with Eleanor Road. The Order is necessary to facilitate works by Wales and West Utilities. The alternative route will be via Kensington Avenue to Albert Road and turn left and continue to the junction of Abergele Road and vice versa.
The Order comes into effect on 27 June 2022. It is
anticipated that the road will be closed for a period
of 3 weeks, or until the works which it is proposed
to carry out has been completed.
Dated: 8 June 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance

Deddf Rheoleiddio Traffig Ffvrdd 1984 - Adran 14(1)
Cvnoor Bwrdeistref Sirol Conwy (Victoria Road Hen Golwvn) Gorchvmvn (Gwahardd Traffig Trwodd Pros Pro) 2022 RHODDIR RHYBUDD
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, yn gwahardd unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn o Victoria Road, Hen Golwyn sy'n ymestyn o gyffordd Ffordd Abergele i gyffordd Eleanor Road. Mae'r Gorchymyn yn angenrheidiol er mwyn hwyluso gwaith gan Wales and West Utilities. Bydd y llwybr amgen ar hyd Kensington Avenue i Albert Road troi i'r chwith a mynd ymlaen i gyffordd Abergele Road, ac i'r gwrthwyneb. Daw'r Gorchymyn i rym ar 27 Mehefin 2022. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am 3 wythnos neu tan y bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau.
Dyddiad: 8 Mehefin 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-043148

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2427585.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices