Search for more Public Notices in your area
Traffic

Queens Road, Temporary Prohibition of Parking

Notice ID: WAR2422962

Notice effective from
1st June 2022 to 1st July 2022


Deddf Rheoli Trafni Pi Aeth Ffyrdd 1984 Adran

14(1)
 Gorchvmvn Bwrdaistref Sirol Conwv fQueens Road Craia v Donl (Gwaharddiad Pros Pro ar Barciol 2022


RHOPPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn a'i effaith fydd gwahardd cerbydau rhag parcio ar hyd y darn hwnnw o Queens Road, Craig y Don o du allan i Rif 66 i fynedfa'r Ganolfan Gymunedol. Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn diogelwch y cyhoedd a ddaw i rym ar 7 Mehefin 2022 am gyfnod o 18 mis. Dyddiedig:1 Mehefin 2022 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1)
Conwv County Borough Council (Queens Road Craig v Don) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2022
NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council have made an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles parking on that length of Queens Road Craig y Don from outside No 66 to the entrance into the Community Centre The Order is necessary for public safety and will come into effect on 7 June 2022 for a period of 18 months
Dated: 1 June 2022 Rhun ap Gareth Head of Law and Governance

Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC 043087
CYNGOR BWRDEISTREF SffiOL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2422962.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices