Search for more Public Notices in your area
General

Abergele Road, Colwyn Bay, Disposal of Public Open Space

Notice ID: WAR2419311

Notice effective from
25th May 2022 to 24th June 2022


ADRAN 123 (2A)
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 (FEL Y'l DIWYGIWYD)
RHYBUDD O WAREDU MAN AGORED CYHOEDDUS TIRYN SWYDDFEYDD DINESIG BAE COLWYN


Rhoddir rhybudd drwy hyn, yn unol a Deddf Llywodraeth Leol 1972, Adran 123 (2A), fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu cael gwared ag ardal o dir agored cyhoeddus, sy'n gyfanswm o 1.73 hectar yn y Swyddfeydd Dinesig, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 8AR. Mae'r tir sy'n cael ei effeithio'n ffurfio rhan o safle'r Swyddfeydd Dinesig y bwriad yw iddo gael ei ddefnyddio ar y cyd a'r adeilad fel gwesty.


Mae copi o'r hysbysiad ynghyd a chynllun yn dangos lleoliad y tir sy'n cael ei effeithio ar gael i'w weld yn Nerbynfa Swyddfeydd Coed Pella, Bae Colwyn, LL30 9GN. Mae'r cynnig hefyd i'w weld ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy www.conwy.gov.uk/gwaredu-tir-dinesig


Mae'n rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i'r bwriad i waredu yn ysgrifenedig ac wedi'u cyfeirio at: Prisiwr y Sir a Rheolwr Asedau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN neu drwy anfon e-bost at Bleddyn.Evans@ conwy.gov.uk. Rhaid gwneud hyn erbyn 12pm ar 1 Gorffennaf 2022.


Dyddiad: 20 Mai 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a LlywodraethuSECTION 123 (2A)
LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 (AS AMENDED)
NOTICE OF , LAND AT CIVIC CENTRE COLWYN BAY


Notice is hereby given that in accordance with the Local Government Act 1972 Section 123 (2A), Conwy County Borough Council intends to dispose of an area of public open space land totalling 1.73 hectares at the Civic Centre, Abergele Road, Colwyn Bay, LL29 8AR. The affected land forms part of the Civic Centre site and proposed to be used in conjunction with the building as a hotel.


A copy of the Notice together with a plan showing the location of the affected land is available for inspection at the Council Offices, Coed Pella Reception, Colwyn Bay, LL30 9GN. The proposal can also be viewed on the Conwy County Borough Council website www.conwy.gov.uk/civic-land-disposal


Any representations or objections to the intended disposal must be made in writing and addressed to: The County Valuer & Asset Manager, Conwy County Borough Council, PO Box 1, Conwy, LL30 9GN or by e-mail to Bleddyn.Evans@conwy.gov.uk by no later than 12pm on 1st July 2022.


Date: 20th May 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law Governance


Blwch Post 1 / PO Box 1 Conwy LL30 9GN

Attachments

WAR2419311.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices