Search for more Public Notices in your area
Planning

Conwy, Planning Notice

Notice ID: WAR2408670

Notice effective from
11th May 2022 to 10th June 2022

Deddfau Cvnllunio: Rhvbudd Ceisiadau
Mae'r Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol ar gyfer Caniatad Adeilad Rhestredig (L), Caniatad Ardal Gadwraeth (C) neu geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau mawr a/neu allent wyro oddi wrth y Cynllun Datblygu (D) neu sy"n effeithio hawl Tramwy Cyhoeddus (PRVV). Gellir eu harchwilio yn

http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/

Planning-Buifding-Control-and-Conservation/Planning-Applications/Planning-Explorer.aspx Mae mynediad cyhoeddus i'r we ar gael yn llyfrgelloedd y Cyngor. Dylid anfon sylwadau ar

cynllunioplanning@conwy

.

gov.uk

neu i'r cyfeiriad post isod o fewn 21 diwrnod o ddyddiad y cyhoeddiad hwn. ¦ 0/49443 Annedd newydd arfaethedig a chreu rnynedfa newydd - Plot 4, Cefn Berain, Conwy, LL16 5EB (D)

Planning Acts: Notice of Applications
The Council has received the following applications for Listed Building Consent (L), Conservation Area Consent (C) or planning applications for major developments and/or which may be a departure from the Development Plan (D) or which affects a public right of way (PRW). They can be inspected at nttp://

www.conwy.gov.uk/en/Resident/Planning-Building-

Control-and-Conservation/Planning-Applications/ Planning-Explorer.aspx.
Public internet access is available at the Council's libraries. Representations should be sent to

cynllunioplanning@cormy.gov.uk

or to the postal address below within 21 days of the date of this publication. ? 0/49443 Proposed new dwelling and forming of new access - Plot 4, Cefn Berain, Conwy, LL16 5EB (D)

Coed Pella Offices, PO Box 1, Conwy, LL30 9GN
Conwy
CYNGOR BWRDEI5TREF SIROL

Attachments

WAR2408670.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices