Search for more Public Notices in your area
Traffic

Llandulas Road, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: WAR2407766

Notice effective from
11th May 2022 to 10th June 2022


Deddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv
(Ffordd Llanddulas. Abergele) (Gwahardd Traffig Pros Pro) 2022

RHODDIR RHYBUDD
bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod ynghynt na saith diwrnod ar 61 dyddiad y rhybudd hwn, i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y rhan honno o Ffordd Llanddulas, Abergele rhwng Hen Wrych Lodge a Chanolfan Feddygol Gwrych, Ffordd Llanddulas. Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwalth gan Dwr Cymru. Bydd y llwybr amgen yn mynd ar hyd yr A547, y slipffordd tua'r gorllewin i'r A55, ar hyd yr A55, gan ymadael a'r A55 ar slipffordd Llanddulas, a bydd arwyddion ar y ffordd. ?aw'r Gorchymyn I rym ar 26 Mai 2022. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am 14 diwrnod ar y mwyaf. ?yddledig: 11 Mai 2022

Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1) The County Borough of Conwv (Llanddulas Road. Abergele) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2022

NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Llanddulas Road, Abergele between Hen Wrych Lodge and Gwyrch Medical Centre, Llanddulas Road. The Order is necessary to facilitate works by Welsh Water. The alternative route will be via the A547 to the A55 westbound, slip road along the A55 and off at Llanddulas slip road and will be signed accordingly. The Order comes into effect on 26 May 2022. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 14 days. Dated: 11 May 2022

Rhun ap Gareth Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-043053

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2407766.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices