Search for more Public Notices in your area
Traffic

West Promendade, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2404722

Notice effective from
11th May 2022 to 10th June 2022


Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd

1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Promanad v Gorllawin. Llandrillo-vn-Rhost Gorchvmvn (Gwaharddiad Proa Pro ar Drafnidiaeth Prwoddl 2022

RHODDIR RHYBUDD
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o Bromenad y Gorllewin, Llandrillo-yn-Rhos ar hyd Arglawdd Cayley. Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith Cynllun Amddiffyn yr Arfordir. Bydd y ffordd ar agor i wasanaethau brys a cherddwyr. Bydd y ffordd arall ar gael i drafnidiaeth yn mynd ar hyd Promenad Cayley. Daw'r Gorchymyn i rym ar 16 Mai 2022 a bydd mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau. Dyddiedig: 11 Mai 2022

Rhun ap Gareth

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section

14(1) Conwy County Borough Council (West Promenade Rhos on Sea) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2022

NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough
Council has made an Order to prohibit vehicles
to proceed along West Promenade Rhos on Sea
length of the Cayley Embankment.
The Order is necessary to facilitate a coastal
defence scheme. Emergency and pedestrian
access will be maintained. The alternative route
will be via the Cayley Promenade.
The Order comes into effect on 16 May 2022 and will
be in force only when appropriate traffic signs 7010.4
are displayed on site in advance of works commencing.
Dated: 11 May 2022

Rhun ap Gareth

Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-042994
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2404722.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices