Search for more Public Notices in your area
Traffic

Market Street, Temporary One Way Traffic

Notice ID: WAR2393478

Notice effective from
27th April 2022 to 27th May 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Rhan

14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Strvd v Farchnad Abergele) (Traffio Un Ffordd Pros Pro) 2022

RHOPDIR RHYBUDD
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwrladu gwneud Gorchymyn, ddim Hal na salth nlwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, a'l effaith fydd system draffig unffordd dros dro ar hyd y darn hwnnw o Stryd y Farchnad Abergele (tua'r dwyraln with ddod I mewn i Abergele) o'r Cylchfan Tesco I'r Garej.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith gan O'Connor Utilities. Bydd y llwybr amgen ar hyd Ffordd y Mor, Ffordd Promenad Pensarn at y gyffordd a Dundonald Avenue, trowch i'r dde I gymryd y tro cyntaf i barhau ar Dundonald Avenue cyn parhau at ddiwedd y gwyriad ar Stryd y Dwr. Daw'r Gorchymyn i rym ar 17 Mai 2022. Dlsgwyllry bydd y cyfyngiadau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 10 dlwrnod. ?yddledig: 27 Ebrill 2022 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu


Road Traffic Regulation Act 1984 Section

14M) The County Borough of Conwv (Market Street Abergele) (Temporary One Way Traffic) Order 2022

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will place a temporary one way traffic system on that length of Market Street Abergele (eastbound on entering Abergele) from the Tesco Roundabout to the Garage.
The Order Is necessary to facilitate works by O'Connor Utilities. The alternative route will be via Sea Road, Pensarn Promenade Road to the junction with Dundonald Avenue, turn right to take the first exit to continue on Dundonald Avenue before proceeding to the diversions end on Water Street. The Order comes Into effect on 17 May 2022. It is anticipated that the restrictions will be in place for a maximum period of 10 days. Dated: 27 April 2022

Rhun ap Gareth Head of Law and Governance

Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-042991
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2393478.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices