Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borouoh Council (Footpath 73 Conwvl (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2021

Notice ID: WAR2283143

Notice effective from
15th December 2021 to 14th January 2022

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Cvnaor Bwrdsistref
Sirol Conwv f Llwvbr Troed 73 Conwvl (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvrl 2021 RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedl gwneud Gorchymyn, a'l effaith yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus Rhif 73 yng nghymuned Conwy sy'n dechrau ar Ffordd Glan y Mor ar gyfeirnod grid SH 7862 7849 ac yn parhau i gyfeiriad y dwyrain dros draciau'r rheilffordd ar hyd y groesfan am tua 30m I'r gyffordd gyda llwybr yr arfordir/llwybr beiciau ar gyfeirnod grid SH 7862 7846. Mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd. Mae'r llwybrau amgen o Ffordd Glan y M6r ar draws croesfan rheilffordd cei Deganwy gan ymuno a llwybr yr arfordir/llwybr beiciau o'r llwybr gyferbyn & phont Ffordd Conwy. Daw'r Gorchymyn i rym ar 16 Rhagfyr 2021. Disgwylir y bydd y llwybr troed ar gau am gyfnod o ddim mwy na 6 mis. ?yddiedig: 15 Rhagfyr 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu Head of Law and Governance
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borouoh Council (Footpath 73 Conwvl (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2021 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in that length of public footpath No 73 in the community of Conwy commencing from Glan y Mor Road at grid reference SH 7862 7849 and proceeding in a south easterly direction over the railway tracks on the level for approximately 30m to the junction with the coastal/cycle path at grid reference SH 7862 7846. The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public. The alternative routes are from Glan y Mor Road via the Deganwy quay level crossing onto the coastal/cycle path and from the path adjacent to the bridge Conwy Road. The Order will come into effect on 16 December 2021. It is anticipated that the footpath will be closed for a maximum period of 6 months. Dated: 15 December 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-034707
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2283143.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices