Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Nant v Felin Road Llanfairfechan) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2276591

Notice effective from
8th December 2021 to 7th January 2022

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Nant v Falin Road Llanfairfechan) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwoddl2021
RHODPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Nant y Felin Road, Llanfairfechan y tu allan i eiddo rhif 2.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn caniatau gwaith gan O'Connor Utilities. Bydd mynediad ar gyfer gerddwyr a gwasanaethau brys yn parhau. Y llwybr amgen fydd Upper Mill Road i Valley Road ac fel arall
Daw'r Gorchymyn i rym ar 13 Rhagfyr 2021. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 6 diwrnod.
Dyddiedig: 8 Rhagfyr 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Nant v Felin Road Llanfairfechan) (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Nant y Felin Road Llanfairfechan outside property number 2.
The Order is necessary to facilitate works by O'Connor Utilities. Emergency and pedestrian access will be maintained. The alternative route will be via Upper Mill Road Road on to Valley Road and vice versa.
The Order comes into effect on 13 December 2021. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 6 days. Dated: 8 December 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
 (01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-041577
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2276591.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices