Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Roumania

Notice ID: WAR2273678

Notice effective from
8th December 2021 to 7th January 2022

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Roumania Crescent Craig v Don) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwoddl2021
RHODPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan honno o Roumania Crescent Craig y Don o'i chyffordd gyda Roumania Drive i'w chyffordd gyda Roumania Crescent.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Wales and West Utilities. Bydd y ffordd amgen drwy Roumania Drive i'w chyffordd a Roumania Crescent, yna troi i'r chwith i Roumania Crescent ac ymlaen i ddiwedd y gwiriad y tu allan i Rif 27. Bydd arwyddion yn cael eu gosod i ddangos y ffordd. Bydd yna fynediad ar gyfer cerddwyr a cherbydau brys.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 4 lonawr 2022. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 10 diwrnod ar y mwyaf.
Dyddiedig: 8 Rhagfyr 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Roumania
Crescent Craig v Don) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles to proceed in that length of Roumania Cresent Craig y Don from its junction with Roumania Drive to its junction with Roumania Crescent.
The Order is necessary to facilitate Works by Wales and West Utilities. The alternative route will be via Roumaina Drive to its junction with Roumaina Crescent then turn left onto Roumania Crescent and proceed to the diversions end outside No.27 and will be signed accordingly. Access will be maintained for pedestrian and emergency vehicles
The Order comes into effect on 4 January 2022. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 10 days.
Dated: 8 December 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
B ¦ Bodlondeb

Conwy, LL32 8DU
CONWY (01492) 574000

(01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-041666

Attachments

WAR2273678.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices