Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough ol Conwv (Ffordd Pvffrvn Mochdre) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2261635

Notice effective from
24th November 2021 to 24th December 2021

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14M1 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv
(Ffordd Dvffrvn Mochdre) (Gwahardd Traffia Pros Pro) 2021
RHOPPIR RHYBUDD bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod ynghynt na saith diwrnod ar 01 dyddiad y rhybudd hwn, i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y rhan honno o Ffordd Dyffryn Mochdre o'i chyffordd gyda Ffordd Gobaith i Ffordd Euryn
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Dwr Cymru. Bydd y llwybr arall yn mynd ar hyd y rhan o Ffordd Euryn nad yw ar gau, i'r chwith ar hyd Ffordd Cwstenin ac ymlaen at y gyffordd a Ffordd Eryr a throi i'r chwith eto i fynd at ben draw'r gwyriad ger y gyffordd a Ffordd Dyffryn, ac fel arall. Bydd mynediad i gerddwyr a cherbydau brys.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 13 Rhagfyr 2021. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 5 diwrnod.
?yddiedig: 24 Tachwedd 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough ol Conwv (Ffordd Pvffrvn Mochdre) (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Ffordd Dyffryn Mochdre from junction of Ffordd Gobaith to Ffordd Euryn
The Order is necessary to facilitate works by Welsh Water. The alternative route will be along the unaffected section of Ffordd Euryn, left to Ffordd Cwstenin to continue to the junction with Ffordd Eryr again turning left to proceed to the diversions end approaching the junction with Ffordd Dyffryn and vice versa. Access will be maintained for pedestrians and emergency vehicles.
The Order comes into effect on 13 December 2021. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 5 days.
Dated: 24 November 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-041488

Attachments

WAR2261635.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices