Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14m Conwv County Borough Council (Nant v Felin Road Llanfairfechan) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2261640

Notice effective from
24th November 2021 to 24th December 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYHDD 1984 ADRAN 14M1 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Nant v Felin Road Llanfairfechan) Gorchvmvn (Gwaharddiad Proa Pro ar Drafnidiaeth Drwodd) 2021
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Nant y Felin Road, Llanfairfechan y tu allan i eiddo rhif 2.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn caniatau gwaith gan O'Connor Utilities. Bydd mynediad ar gyfer gerddwyr a gwasanaethau brys yn parhau. Y llwybr amgen fydd Upper Mill Road i Valley Road ac fel arall.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 13 Rhagfyr 2021. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 6 diwrnod.
Dyddiedig 24 Tachwedd 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14m Conwv County Borough Council (Nant v Felin Road Llanfairfechan) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Nant y Felin Road Llanfairfechan outside property number 2.
to
The Order is necessary to facilitate works by O'Connor Utilities. Emergency and pedestrian access will be maintained. The alternative route will be via Upper Mill Road on to Valley Road and vice versa.
The Order comes into effect on 13 December 2021. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 6 days.
Dated: 24 November 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-041577

Attachments

WAR2261640.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices