Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Ffordd Gwern Borter Rowen) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2255423

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14m Gorchvmvn Bwrdeistraf Sirol Conwv (Ffordd Gwern Borter Rowenl Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Prafnidiaeth Prwoddl 2021
RHODPIR RHYBUPD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim Hal na saith niwrnod wedl dyddiad y Rhybudd hwn, I wahardd unrhyw un rhag achosl i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Gwern Borter Rowen gyferbyn a Gwern Borter Mawr a Tyddyn-lsaf.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan O'Connor Utilities. Bydd y ffordd arall ar gael i drafnidiaeth yn mynd ar hyd Ffordd Merchlyn i gyffordd Ffordd Rowen, yn troi i'r dde a pharhau ar hyd Ffordd Rowen, i gyrraedd Ffordd Biart, a bydd y ffordd wedi'i harwyddo'n briodol. Bydd mynediad i'r Gwasanaethau Brys yn cael ei gynnal.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 6 Rhagfyr 2021. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 10 diwrnod.
Dyddiedig 17 Tachwedd 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Ffordd Gwern Borter Rowen) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Ffordd Gwern Borter Rowen adjacent to Gwern Borter Mawr and Tyddyn-lsaf.
The Order is necessary to facilitate works by O'Connor Utilities. The alternative route will be along Ffordd Merchlyn to the junction with Rowen Road then turn right and proceed along Rowen Road onto Biart Road and will be signed accordingly. Emergency access will be maintained. The Order comes into effect on 6 December 2021. It is anticipated that the road will be closed for maximum period of 10 days. Dated: 17 November 2021 Rhun ap Gareth Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC - 041418

Attachments

WAR2255423.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices