Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(H The County Borough of Conwv (Brvn Gwvnt Lane. Penrhvnsidel (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2255192

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14M1 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Brvn Gwvnt Lane. Penrhvnside> (Gwahardd Traffia Pros Pro) 2021
RHOPPIR RHYBUPP bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y rhan honno o Bryn Gwynt Lane, Penrhynside a tu allan Vantage Point Bryn
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaitti gan Wales & West Utilities. Ni fydd fordd amgen. Caniateir mynediad i gerddwyr ac cherbydau brys tra bydd y ffordd ar gau.
daw'r Gorchymyn i rym ar 24 Tachwedd 2021. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 6 diwrnod ar y mwyaf.
Dyddiedig: 17 Tachwedd 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfrarth a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(H The County Borough of Conwv (Brvn Gwvnt Lane. Penrhvnsidel (Temporary Prohibition of Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed in that length of Bryn Gwynt Lane, Penrhynside, outside Vantage Point Bryn
The Order is necessary to facilitate works by Wales & West Utilities. There is no Alternative route. Emergency and pedestrian access will be maintained.
The Order comes into effect on 24 November 2021. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 6 days.
Dated: 17 November 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC - 041080/EP

Attachments

WAR2255192.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices