Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Hated Dafvdd. Llangannanl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2194175

Notice effective from
15th September 2021 to 15th October 2021

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Hated Dafvdd Llansannanl
(Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwodd)2021 RHODPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan honno o Hafod Dafydd, Llansannan, Cylfat olau, o gyffordd Pen Cefn i'r A543 at y gyffordd S'r A544
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar y bont. Bydd y ffordd amgen drwy Pen Cefn ymlaen i'r A543 ac wedyn ar yr A544. Bydd arwyddion yn cael eu gosod i ddangos y ffordd. Daw'r Gorchymyn i rym ar 20 Medi 2021. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 7 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o 9 wythnos ar y mwyaf.
?yddiedig: 15 Medi 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Hated Dafvdd. Llangannanl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Hafod Dafydd, Llansannan, Dolau Culvert from the junction of Pen Cefn to A543 to the junction of the A544. The Order is necessary to facilitate works to the bridge. The alternative route will be via Pen Cefn to A543, on to the A543 then onto the A544 and vice versa.
The Order comes into effect on 20 September 2021. It is anticipated that the road will be closed for a period of 7 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 9 weeks. Dated: 15 September 2021 Rhun ap Gareth Head of Law and Governance, Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000


Cyf/Ref: CCBC - 040305
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2194175.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices