Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14H1 Conwv County Borough Council (St Pavid's Road Llandudno) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2020

Notice ID: WAR1910024

Notice effective from
12th November 2020 to 12th December 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (St David's Road Llandudno) Gorchvmvn
(Gwaharddiad Proa Pro ar Barcio) 2020 RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd barcio yn y safle parcio ar St David's Road, Llandudno, rhwng Trinity Road a Lloyd Street, ar yr ochr gydag eilrifau.
Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaitti nwy. ?aw'r Gorchymyn i rym ar 2 Rhagfyr 2020. ?isgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o 9 wythnos ar y mwyaf. ?yddiedig 12 Tachwedd 2020 Pelyth E Jones
?aw'r Gorchymyn i rym ar 2 Rhagfyr 2020. ?isgwylir y bydd y cyfyngiadau parcio mewn grym am gyfnod o 9 wythnos ar y mwyaf. ?yddiedig 12 Tachwedd 2020 Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu_
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14H1 Conwv County Borough Council (St Pavid's Road Llandudno) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2020 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which is to prohibit any person from causing any vehicle to park in those parking bays on St David's Road, Llandudno, from Trinity Road to Lloyd Street, on the even numbers' side. The Order is necessary to facilitate gas work. The Order comes into effect on 2 December 2020. It is anticipated that the prohibition of parking will be in place for a maximum period of 9 weeks. Dated 12 November 2020 Delyth E Jones Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC - 038124

Attachments

WAR1910024.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices